Home » Trainingen » Trainingen over 'Jonge kind'

Onderwijs Maak Je Samen en Kristal-Kids

Vanaf september 2017 geef ik vanuit Kristal-Kids trainingen als zzp'er voor Onderwijs Maak Je Samen. Met ruim 22 jaar ervaring over het jonge kind, de doorgaande lijn peuters- kleuters, coördinator jonge kind en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) deel ik mijn expertise en kennis hierover met andere leerkrachten groep 1-2 en pedagogisch medewerkers Kinderopvang.  

Trainingen schooljaar 2018-2019

Taal in de onderbouw

In 3 bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taalleeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kunt bieden.

Nieuwsgierig en interesse? 3 dagdelen

Start najaar 2018 en voorjaar 2019

Aanmelden en meer informatie via www.onderwijsmaakjesamen.nl

Doelgericht spelen in hoeken (beredeneerd betekenisvol aanbod in hoeken voor peuters en kleuters)

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In 3 bijeenkomsten leer je o.a. de verschillende ontwikkelingsfases van spel, rijke hoeken in te richten passend binnen het thema en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd aanbod!

Nieuwsgierig en interesse? 3 dagdelen

Start najaar 2018 en voorjaar 2019.

Aanmelden en meer informatie via www.onderwijsmaakjesamen.nl

 

Samen sterk voor het jonge kind (Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het Kindcentrum)

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uitwisselen zorgt voor een krachtige speelleeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In 3 bijeenkomsten leer je o.a. hoe samen te werken, af te stemmen en educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Nieuwsgierig en interesse? 3 dagdelen

Start najaar 2018 en voorjaar 2019

Aanmelden en meer informatie via www.onderwijsmaakjesamen.nl

 

Liever een passend aanbod op locatie? Ook dat is mogelijk! Mail voor info naar christel@onderwijsmaakjesamen.nl.

Het nieuwe scholingsaanbod 2018-2019 is te vinden op www.onderwijsmaakjesamen.nl